Kan AI nog ingezet worden voor contentcreatie na alle Google (Core) Updates?

AI en contentcreatie gaan tegenwoordig hand-in-hand. Je hoeft slechts een paar zinnen input te geven en binnen enkele seconden is je verhaal af. Deze ontwikkeling is Google ook niet ontgaan, want ondanks de vele voordelen spotte zij ook de nadelen.

Google heeft namelijk in maart 2024 een reeks updates aangekondigd, waarbij ook een nieuwe core update. Naast de core update rolde Google ook direct een spam update uit, die binnen 2 weken volledig doorgevoerd was.
Eén van de redenen dat Google juist nu zoveel updates aan het doorvoeren is, heeft te maken met de kwaliteit van de zoekopdrachten waar AI een ontzettend grote rol in speelt. Wat is de invloed van AI (geweest) op Search?  En moet je überhaupt je nog gebruikmaken van AI voor contentcreatie. 

 

Google ligt onder vuur

De afgelopen tijd kwam Google flink onder vuur te liggen, voornamelijk door verschillende artikelen die de slechte kwaliteit van zoekresultaten aan het licht hebben gebracht. Los van de media-aandacht in de Verenigde Staten, publiceerde  de Volkskrant het artikel “Hoe zoekmachines lijden onder SEO-spam”.
Als reactie op de verslechterende kwaliteit van de zoekresultaten in de zoekmachine, heeft Google inmiddels al verschillende Helpful Content updates uitgerold die een betere kwaliteit van zoekresultaten moeten garanderen. Google gaf zelf aan dat het doel van de eerste helpful content update is geweest om:

 

“Gebruikers ervan te verzekeren dat ze meer originele, waardevolle content geschreven door mensen, voor mensen beschikbaar maken.”

 

Voordelen van AI gegenereerde content:

Verschillende voordelen van het genereren van content door middel van AI zijn onder andere: 

  • Schaalbaarheid: AI maakt het mogelijk om op grote schaal content te kunnen genereren met slechts een aantal klikken;
  • Snelheid: Door op grote schaal content te creëren, kan de productie van content worden versneld;
  • Efficiëntie: Door schaalbaarheid en snelheid te kunnen combineren, kan AI er aan bijdragen om efficiënter te werk te gaan bij contentcreatie.

 

Nadelen van AI gegenereerde content:

Hoewel de voordelen aan het genereren van content door middel van AI eindeloos lijken, weegt dit in veel gevallen niet op tegen de nadelen. Recente berichten laten zien dat Google websites die vol staan met AI gegenereerde content hard straft. Complete websites worden gedeïndexeerd. Hieronder staan een aantal nadelen opgesomd, waar zoekmachines anno 2024 streng op letten:

  • Gebrek aan EEAT: Volgens de Google E-E-A-T richtlijnen dien je te bewijzen dat jij beschikt over de ervaring, expertise, autoriteit en het vertrouwen dat de door jou verschafte informatie kloppend is. Iets wat AI simpelweg niet kan overnemen;
  • Desinformatie: Niet alle informatie geproduceerd door AI-tools is kloppend, waarbij het raadplegen van betrouwbare bronnen een taak is die je beter zelf kunt doen;
  • Over-geoptimaliseerde content: Het is heel makkelijk om een taalmodel een stuk tekst te laten schrijven, specifiek afgestemd op de behoefte van je doelgroep. Maar, wanneer je een stuk tekst leest wat over-geoptimaliseerd is voor jou als gebruiker, heb je dit door en zal dit eerder wantrouwen als vertrouwen opwekken.

 

Hoe herkent Google unhelpful content?

Er zijn verschillende signalen waarop Google baseert of content helfpul is of niet. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende redenen verder uitgeschreven:

 

Algemene herhalende content

Content geschreven door of met behulp van AI is vaak erg oppervlakkig en een herhaling van wat anderen al over dit onderwerp hebben vermeld. Sinds de uitrol van de verschillende Helpful Content Updates door Google, wordt er kritischer gekeken of content daadwerkelijk helpful is. Ga jij herhalen wat anderen al hebben geschreven en geef je dus geen nieuwe informatie? In dat geval is je content absoluut unhelpful.

 

Oppervlakkige content zonder diepgang

Wanneer je geen nieuwe informatie verschaft, maar enkel een aantal algemene feiten toevoegt aan je artikel, kan dit ook een signaal zijn dat er sprake is van oppervlakkige content die als unhelpful wordt beschouwd. In dit geval hoeft er niet per se sprake te zijn van AI-gegenereerde content, maar als er geen nieuwe of informatie van toegevoegde waarde wordt verschaft, helpt dit een gebruiker ook niet verder. Ook hier spelen de E-E-A-T richtlijnen wederom een belangrijke rol. Een van de E’s staat voor Expertise, in dit geval betekent het deskundigheid: biedt het dus gepaste diepgang aan je content.

 

Geen advies of conclusie

Wanneer je herhaalt in je content wat ervaringen van anderen zijn of simpelweg opsomt wat anderen al eerder  hebben gedeeld, kun je ook geen concreet advies geven. In dit geval schrijf je dus een heel artikel zonder daadwerkelijk iets te zeggen. Ook dan spreekt Google van unhelpful content. 

 

Kan AI nog worden ingezet voor contentcreatie?

Hoewel AI veel verschillende voordelen kan bieden voor het creëren van content, zitten er ook veel nadelen aan verbonden. De nadelen wegen in dit geval absoluut niet op tegen de voordelen, als we terug zien dat Google dit soort websites hard aan het straffen is. 

De toekomst van contentcreatie zal naar onze verwachting dus niet volledig worden overgenomen door AI. Generatieve AI zal het dus niet winnen van de passievolle, gedreven en ervaren copywriter. Dit betekent vervolgens niet dat AI geen enkele rol meer kan spelen. Tijdsintensieve taken kunnen bijvoorbeeld juist wel worden overgenomen door AI. Even geen inspiratie? Voor het verzamelen van ideeën kun je bijvoorbeeld juist wel AI inzetten. 

De toekomst van het creëren van content, bijvoorbeeld voor SEO, zal dus niet naar verwachting worden overgenomen door AI. Benut de mogelijkheden die AI wel te bieden heeft, zonder het werk volledig uit handen te geven.

 

Tips voor het creëren van helpful content

Hoewel AI niet de volledige contentcreatie over kan nemen, kan het absoluut een ondersteunende rol spelen bij het genereren van ideeën. Hieronder delen we een aantal tips voor het creëren van helpful content:

 

Maak content persoonlijk

Het belangrijkste vertrekpunt bij het creëren van helpful content is het persoonlijk maken. Vermijd hierbij het opsommen van algemene informatie waar anderen al eerder over hebben geschreven, maar zorg voor een persoonlijke invalshoek. Benadruk in jouw content waarom je erover schrijft, wat je drijfveren zijn, waarom je tot een bepaald advies bent gekomen. Wees zo concreet, origineel en transparant mogelijk. Zorg ervoor dat je altijd duidelijk motiveert waarom je iets aanbeveelt: hoe persoonlijker het advies, des te nuttiger het zal zijn voor andere gebruikers bij het vinden van antwoorden op hun vragen.

 

Zorg dat jouw expertise duidelijk naar voren komt

Zoals een van de E’s in E-E-A-T al duidelijk maakte: zorg dat jouw expertise duidelijk naar voren komt. Of je nou een reisblog hebt met allerlei tips of je nou bepaalde producten met elkaar vergelijkt: zorg ervoor dat je bewijst dat jouw mening er toe doet. Een gebruiker moet zich af kunnen vragen waarom hij of zij waarde zou moeten hechten aan jouw mening, waarop het jouw beurt is om als schrijver duidelijk te maken waarom jouw expertise er toe doet.

Ben jij een echte expert in jouw vakgebied? Benadruk dit dan en steek dit absoluut niet onder stoelen of banken. Arrogantie? Dat hoeft echt niet, maar bescheidenheid is het andere uiterste. Zorg ervoor dat jij als de expert binnen jouw vakgebied wordt gezien en maak dit duidelijk aan zowel de gebruiker als de zoekmachine. Want zeg nou eerlijk, van wie zou je eerder een recept willen proberen? Gordon Ramsey of Elon Musk? Precies, maak duidelijk wie je bent en wat je expertise is om te zorgen voor betrouwbaarheid.

 

Wat kun/weet jij wat de rest niet weet?

Zoals eerder aangegeven, het opsommen of herhalen van eerder geschreven content is géén helpful content. Dus, stel jezelf de vraag: wat weet jij wat anderen (nog) niet weten? Of, wat kun jij wat anderen (nog) niet kunnen?