Wat is black hat SEO

Zoekmachines streven naar het tonen van de best passende zoekresultaten voor hun gebruikers. Dit baseren ze vooral op basis van kwaliteit en autoriteit. Met black hat SEO technieken zoals Keyword Stuffing en Cloaking proberen SEO’ers het algoritme van zoekmachines te manipuleren. Vanwege de snelle ontwikkeling van deze algoritmes worden black hat technieken tegenwoordig snel opgespoord.

Penalty’s voor Black Hat SEO Technieken

Op korte termijn kan Black Hat SEO een stijging in rankings veroorzaken, maar op langere termijn zal een zoekmachine merken dat de website niet volgens de richtlijnen is geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de website geoptimaliseerd is voor de zoekmachine en niet voor de gebruiker. Zoekmachines kunnen dan penalty’s opleggen waardoor complete rankings verloren kunnen gaan.

Wanneer een website volgens de richtlijnen wordt geoptimaliseerd, wordt gesproken van white hat SEO. Vaak wordt nog gezocht naar een middenweg en wordt het randje opgezocht van bepaalde richtlijnen. In zo’n geval spreken we van grey hat SEO.

Bekijk onze cases