Wat is conversieratio

Wat is Conversieratio

Met het conversieratio bereken je hoe vaak de conversie voorkomt ten opzichte van het grote geheel. Wanneer we bijvoorbeeld als conversiepunt een verkoop nemen dan is de berekening als volgt:

Totaal aantal bestellingen/Totaal aantal website bezoeken * 100 = conversieratio

Wat is een conversie?

Een conversie is de actie waarvan je wilt dat de bezoeker die uitvoert. Vaak wordt gedacht dat een conversie hetzelfde is als een transactie. Dit is niet altijd zo, er kunnen verschillende KPI’s zijn waarop gestuurd kan worden. Een conversie kan bijvoorbeeld ook een aanschaf, doorklik, het kijken van een video of een inschrijving op een nieuwsbrief zijn. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen macro- en microconversies. Macroconversies zijn de belangrijkste doelen en hebben direct impact hebben op resultaat, microconversies zijn ondersteunende doelen en hebben indirect impact op resultaat.

Bekijk onze cases