Wat is duplicate content

Duplicate content ontstaat wanneer dezelfde inhoud op verschillende webpagina’s wordt geïndexeerd. Zoekmachines hebben tegenwoordig zeer geavanceerde duplicate content filters in werking. De grote hoeveelheid dubbele content zorgde in het verleden voor een ‘vervuiling’ van de SERP met dubbele resultaten. Dit komt omdat veel websites niet erg goed omgaan met hun architectuur. Hierdoor ontstaan bij het bouwen van websites enorm veel pagina’s met dezelfde inhoud. De zoekmachines zien dit natuurlijk ook maar beschouwen deze pagina’s als losse content onderdelen binnen een website. Hieronder een aantal fictieve voorbeelden van hoe dit er uit zou kunnen zien:

http://www.voorbeeld.nl/
http://www.voorbeeld.nl/index.php
http://www.voorbeeld.nl/index.php?taal=nl
http://voorbeeld.nl/
http://voorbeeld.nl/index.php
http://voorbeeld.nl/index.php?taal=nl

Bovenstaande scenario zien we regelmatig terugkomen op websites. Vaak wordt dit nog versterkt voor homeknoppen die naar /index.php verwijzen en vlaggetjes die er nog een taalvariabele aan toevoegen.

Vermijden van duplicate content

Duplicate content is iets wat te allen tijde moet worden vermeden. Hiermee wordt in principe bij zoekmachines aangegeven dat ze zelf een keuze mogen maken in de variant die ze moeten tonen. In het bovenstaande voorbeeld zijn zes homepages te vinden en de waarde wordt naar gelang de interne en externe links dus verdeeld over deze pagina’s.

Hieronder een aantal vuistregels om rekening meer te houden:

  • Plaats je website onder www of zonder www, maar niet onder beiden
  • Gebruik geen taalvariabelen
  • Kopieer geen teksten van andere websites (ook geen productomschrijvingen)
  • Laat printversies niet indexeren
  • Plaats content slechts onder één URL, ook als er meerdere ingangspunten zijn
  • Maak gebruik van canonical tags met een verwijzing naar de voorkeurspagina

Een ander struikelblok is het niet bepalen of subdirectories met of zonder slash gebruikt moeten worden. Wanneer zowel http://www.voorbeeld.nl/diensten/ als http://www.voorbeeld.nl/diensten worden geaccepteerd, wordt dit ook als duplicate content aangezien.

Bekijk onze cases