URL staat voor Uniform Resource Locator. Dit is het stuk leesbare tekst dat de locatie van een resource aangeeft en aanwijzingen geeft voor het gebruik hiervan. De meest bekende variant is het verwijzen naar een webpagina. URL’s kunnen echter ook verwijzen naar afbeeldingen, databases en e-mailbestemmingen.

Opbouw van een URL

Een URL is opgebouwd uit verschillende delen. Bij het surfen op internet is in sommige browsers niet mogelijk de complete URL te zien. Wanneer er echter op de link wordt geklikt verschijnt in de adresbalk de complete URL. Deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

http://www.voorbeeld.nl/nl/naam-directory/naam-van-bestand/

  • Protocol
  • Subdomein
  • Domein
  • Top-level domain (TLD)
  • Map/directory
  • Naam van bestand

Protocol

Het eerste deel van een URL bestaat uit het protocol. Dit deel vertelt hoe wordt gecommuniceerd tussen de browser en de webserver. Meestal is dit “http”.

Subdomein

Na het protocol volgt het subdomein. In veel gevallen is dit www maar het is in principe vrij om deze plaats in te vullen. Zo wordt vaak een testomgeving geplaatst onder een subdomein zoals test.voorbeeld.nl.

Domein

Dit is de naam van het geregistreerde domein. Deze naam is uniek, zodra je een bepaalde naam hebt geregistreerd is deze niet meer beschikbaar in combinatie met dezelfde extensie. Wel kun je vervolgens kijken of die naam nog beschikbaar is onder andere extensies.

Top-level domain (TLD)

Er zijn verschillende soorten TLD’s zoals .nl, .be, .com en .net. Top-level domains die gericht zijn op een bepaald land worden ook wel ccTLD’s genoemd (country code TLD). Extensies zoals .com en .net vallen onder de noemer gTLD (generic TLD).

Map/directory

Een map of directory kan meerdere pagina’s bevatten. Vaak gaat het hier om overkoepelende categoriepagina’s met daaronder de subcategoriepagina’s.

Naam van een bestand

Dit is de uiteindelijke locatie van een specifieke pagina. Daarnaast kunnen ook bestanden in een directory worden geplaatst en op deze locatie bereikt worden.

Meer weten over de URL structuur van jouw website? Neem contact op met een van onze specialisten:

Breid jouw SEO kennis uit

In de Yonego Kennisbank vind je uitgebreide informatie over allerlei online marketingtermen waarmee je jouw online kennis kan vergroten. De kennisbank beschikt onder andere over SEO, SEA en CRO termen.