Google Tag Manager bestaat uit verschillende elementen zoals tags, triggers, datalayers, maar ook variabelen. Een variabele is een tijdelijke aanduiding voor een waarde die gewijzigd kan worden, bijvoorbeeld een productnaam, een prijswaarde of een datum. Ze zijn een hulp voor tags en triggers en kunnen zowel ingebouwd of zelf gedefinieerd zijn. Ingebouwde variabelen zijn vooraf ontwikkelde variabelen die niet aangepast kunnen worden. Aan de andere kant zijn de door de gebruiker gedefinieerde variabelen aangemaakt door de gebruiker(s). Dit wordt gebruikt wanneer de ingebouwde variabelen niet volstaan.

Zowel in triggers als tags

Variabelen die voorkomen in triggers kunnen worden gebruikt om aan te geven wanneer een bepaalde tag moet worden geactiveerd, dit via het definiëren van een filter. In tags worden variabelen gebruikt om dynamische waarden vast te leggen.

Meer weten over Variabelen in Google Tag Manager? Neem contact met ons op en laat je bijstaan door een specialist:

Breid jouw Google Tag Manager kennis uit

In de Yonego Kennisbank vind je uitgebreide informatie over allerlei online marketingtermen waarmee je jouw online kennis kan vergroten. De kennisbank beschikt onder andere over SEO, SEA en CRO termen.