Van strategie naar ROI

De Yonego strategie is erop gericht om jouw business online te laten groeien. Online resultaat begint bij het formuleren van een missie en deze te vertalen naar concrete doelstellingen. Onze ervaren account strategisten nemen hierin het voortouw, waarbij ze samen met jou gaan kijken hoe ze jouw online business kunnen laten groeien en wat er voor nodig is om dit te realiseren.

KPI’s en targets

Tijdens strategische sessies formuleren we samen jouw online doelstellingen en stellen we de KPI’s en targets vast waarop gestuurd gaat worden. Op basis van de resultaten uit deze sessie kan de mediaplanning worden opgesteld en kunnen marketingbudgetten worden gereserveerd.

Start: ROI Driven Internet Marketing

Nadat het strategisch fundament is gelegd, online plannen gereed zijn en de planning is gemaakt kan er gestart worden met de online marketing activiteiten. SEA campagnes worden gebouwd, metatags worden geschreven, bannermateriaal wordt ontwikkeld, dashboards worden ingericht en alle campagnes worden intensief geoptimaliseerd op basis van beschikbare data. Alle werkzaamheden zijn gericht op het realiseren van de gestelde doelen.

Door actief samen te werken en op structurele basis kennis met elkaar te delen, kom je verder. Structurele kennisdeling geeft een kwaliteitsimpuls aan de samenwerking en ROI. We hebben om die reden kennisdeling hoog op de agenda staan. Onze diensten gelden verder als middelen om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van hun ROI en zijn niet het doel zelf. Met behulp van onze adviserende en operationele expertise bieden we onze klanten meer bezoekers, extra conversies en een optimale ROI.

Analyse, Rapportage en Evaluatie

Dagelijks vindt monitoring en analyse van resultaten plaats. Resultaten en trends worden in dashboards en rapportages inzichtelijk gemaakt. Op deze manier kan de voortgang op doelstellingen uitstekend worden gemonitord en kunnen acties ondernomen worden om verdere verbeteringen te realiseren. Tijdens kwartaalmeetings worden resultaten en strategie geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

ROI Driven Internet Marketing Model ®

Met onze ROI Driven Internet Marketing aanpak genereren we jaarlijks miljoenen euro’s aan extra omzet voor onze klanten. Het sturen op vooraf gedefinieerde doelstellingen en targets is waar wij goed in zijn en waar we direct toegevoegde waarde kunnen leveren!

Neem contact op